Maison

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. MADDE: TARAFLAR

SATICI:

Ünvanı:SFA Yazılım Ltd. Şti.  
Adres:Güzeltepe Mah. Ahmet Mithat Efendi Sk. No:52/6 Çankaya/ANKARA  
Telefon/Fax:+90 538 862 2632  
E-posta: iletisim@bihterkilic.com ALICInın İade Halinde Malı SATICIya Göndereceği Kargo Şirketi: PTT KARGO  

ALICI:

Ad / Soyad / Ünvan : 
T.C. Kimlik Numarası : 
Adres : 
Telefon  
E-posta : 
 • MADDE: SÖZLEŞMENİN KONUSU  
 • İşbu sözleşmenin konusu, ALICI`nın www.bihterkilic.com internet sitesindeki SATICI`nın mağazasından elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmenin 6. maddesinde içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz şekilde satışı ve teslimi ile ilgili olarak, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
 • ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.bihterkilic.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
 • MADDE: ÜRÜNÜN TESLİM ŞEKLİ VE TESLİM MASRAFLARI
 • Sözleşme ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup ALICI’nın SATICI’dan satın almış olduğu Malın/Hizmetin ALICI’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Ürün, ALICI’nın teslimini talep etmiş olduğu ve sipariş oluştururken bildirdiği teslimat adresinde, kargo yetkilisi marifetiyle teslim edilecektir.
 • Teslimat masrafları ALICI/SATICI`ya aittir. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI’ya aittir. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICIya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI’ya aittir. Teslimat, stokun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI’nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır.
 • SATICI, ürünün siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür.
 • Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin SATICI tarafından imzalanması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 • MADDE: SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
 • SATICI, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
 • SATICI, ALICI’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin SATICI veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren ürünü geri almayı taahhüt etmektedir.
 • SATICI, haklı gerekçelerle, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta ürünü tedarik edebilir. SATICI ürünün teslimi ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI’ya bildirir. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödenen bedel ve varsa belgeler 7(yedi) gün içinde iade edilir.
 •  Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerden, arızalı veya bozuk olan ürünler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICIya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.
 • MADDE : ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
 • ALICI, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından ALICIya verilmesi gereken adres, siparişi verilen Mal/Hizmet’e ait temel özellikler, Mal/Hizmet’in vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
 •  ALICI, ALICI’nın gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, ALICI’nın kendisine yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir
 • ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ya ait olup, teslimden sonra Mal/Hizmet’in sorumluluğu ve oluşabilecek hasarlar ALICI’ya aittir.
 • ALICI tarafından cayma hakkı kullanılacaksa satın alınan ürün kullanılmamalıdır, ürün fatura ile iade edilmelidir. Fatura aslı ürün ile birlikte gönderilmezse ALICI’ya satış bedeli, KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün teslimat bedeli SATICI tarafından karşılanır. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde hükmolunan Cayma hakkının istisnalarına ilişkin düzenlemeler saklı olup, SATICININ istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz.
 • Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICIya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde SATICIya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICI’ya aittir. .
 • ALICI, Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini www.bihterkilic.com platformunda yer alan SATICI iletişim bilgilerine ve/veya platformun sağladığı kanallarla ulaştırabilirler.
 • MADDE: GİZLİLİK, BİLGİ GÜVENLİĞİ, KİŞİSEL VERİLER VE FİKRİ HAKLARA İLİŞKİN HUSUSLAR
 • ALICI tarafından İnternet Sitesi’nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, satıcı tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Ancak, söz konusu bilgiler ALICI cihazından girildiğinden ALICI tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.
 • ALICI SATICI’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurabilir. Alıcı’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICı’ya her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.
 • Internet Sitesi’ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, değiştirilmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI’nın anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Satıcı’ya aittir.
 • ALICI, onayını müteakiben e-posta adresine gönderilen Ön Bilgilendirme ve Sözleşme metnine, anılan e-postayı kalıcı veri saklayıcısına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. SATICI da Ön Bilgilendirme ve Sözleşme metnini sistemlerinde üç yıl süre ile muhafaza edip saklayacaktır.
 • ALICI,  www.bihterkilic.com internet sitesini kullandığı aşamalarda verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgiler ile birlikte siparişi kapsamında her ne surette olursa olsun vereceği alışveriş ve kişisel bilgiler gibi tüm verilerin, ALICI’nın üyeliği her ne sebeple olursa olsun sona erse dahi, SATICI ile burada belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere, bunun iştirakleri, bağlı ortakları, Program kapsamında birlikte çalıştığı her türlü hizmet sağlayıcı firmaları ve bunların hissedarları ve çalışanları (“Program İşbirlikçileri”) tarafından toplanmasına, bu verilerin Program İşbirlikçileri tarafından işlenmesine ve başvuru formundaki bilgilerin güncellenmemesi ya da yanlış bilgi verilmesi sonucu doğabilecek zararlardan SATICI’nın ve/veya Program İşbirlikçilerinin sorumlu olmadığını, kabul ve beyan eder.
 • ALICI’ya kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi hususlarına dair kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları olduğu bildirilmiştir.
 • MADDE: MÜCBİR SEBEPLER

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

 • MADDE: SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
  Ürün adıAdetSatış Bedeli(KDV dahil toplam)
    
    
Toplam Kargo Ücreti :  
Toplam Teslim Fiyatı :  

Ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.bihterkilic.com adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. SATICI’nın üzerine düşen güncelleme sorumluluğunu yerine getirmesine rağmen teknik herhangi bir sebepten hata oluştuğunda SATICI sorumlu değildir, ALICI bu durumun sonuçlarına katlanmakla mükelleftir. SATICI nın banka kanalıyla yaşayabileceği herhangi bir uyuşmazlık sebebiyle SATICI’NIN uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyandan ALICI sorumlu olacaktır.

 • MADDE : ÖDEME PLANI
 • Ürünün peşin fiyatı fatura içeriğinde mevcuttur.
 • Vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerinizi takip edebilir.
 • Ürünün satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı, fatura içeriğinde mevcuttur. ALICI’nın Bankası kampanyalar düzenleyerek ALICININ seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar ALICI’nın Bankasının inisiyatifindedir. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilecek olup ALICI bu hususlarda SATICI’nın herhangi bir yetki ve tasarrufu olmadığını peşinen kabul eder.
 • FAİZ : ALICInın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda taksit sayısının üzerinde olan alışverişlerde aylık … vade farkı uygulanarak satış fiyatı belirlenmektedir. ALICI, çalıştığı bankaya karşı  sorumlu olup, SATICI’nın bu husuasta herhangi bir yetki, sorumluluk yahut tasarrufu yoktur.
 • PEŞİNAT TUTARI :Ürünün peşinat tutarı, fatura içeriğinde mevcuttur.
 1. MADDE: CAYMA HAKKI
 1. ALICI, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı Mal/Hizmeti teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde SATICI’ya mevzuat hükümlerine ve Websitesi’ndeki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması ve ürünün, 14. md. hükümleri çerçevesinde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.bihterkilic.com web sitesinde ALICI tarafından kabul edilmiş olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkı kapsamında iade edilecek ürünün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları, varsa ürün ile birlikte hediye edilen diğer ürünler de eksiksiz ve hasarsız olarak, ALICI’ya ibraz edilmiş olan ürünün orijinal faturası ile birlikte iade edilmelidir.
 1. Cayma hakkının kullanılması halinde; ALICI cayma hakkına ilişkin ihbarın SATICI’ya ulaşmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde, www.bihterkilic.com websitesi’ndeki yönlendirmelere uygun şekilde, Malı SATICI’ya anlaşmalı kargo şirketiyle geri gönderir. SATICI, ALICI tarafından cayma hakkının süresinde ve usulünce yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde, Ürün bedelini ve varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri ALICI’nın malı satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ALICI’ya iade edecektir. ALICI’dan tahsil edilmiş bulunan teslimat masrafları, ancak aynı siparişe konu tüm ürünlerin iade edilmesi halinde SATICI tarafından karşılanacaktır.
 1. ALICI iade edeceği Malı önbilgilendirme formunda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi ile SATICI’ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli SATICI’ya aittir. ALICI’nın iade edeceği Malı önbilgilendirme formunda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.
 1. Elektronik ürünlerin “Cayma Hakkı” dâhilinde iade alınabilmesi için satın alınan ürünün, orijinal kutusuna zarar verilmemiş olması, faturasının ve tüm tamamlayıcı aksesuarlarının ürünle birlikte gönderilmesi gerekir. Gönderilmemesi halinde iade talebi reddedilecektir.
 1.  Kurulumu servis tarafından yapılan ürünler için servis haricinde kutunun açılması veya kurulumunun servis haricinde yapılması durumunda iade alınmaz.
 1.   Satın alınan cep telefonuna Sim kart takılması, WiFi ile network bağlantı kurulması halinde cihaz 2’nci el statüsüne geçer. İlgili mevzuat gereği Cayma Hakkı kapsamında “ürünün satılabilir özelliğinin kaybolmaması” gerekmektedir. Bu nedenle de Sim kart takılan veya WiFi ile bağlantı kurulan ürünler Cayma Hakkı kapsamında iade alınamamaktadır. Ayıplı vs. ürün olması halinde SATICI ile irtibata geçilmelidir. SATICI, teknik servis raporu talep edebilir.
 1. MADDE: CAYMA HAKKI KULLANILMAYACAK ÜRÜNLER

Cayma hakkı şu hallerde kullanılamaz: a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (Ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler) b) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde e) Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde h) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde ı) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICININ onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve sözleşmeye konu Mal/Hizmet’in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan (SATICInın düzenli teslimatları ile ALICInın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde ALICI ve SATICI arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır. Tatil kategorisinde satışa sunulan bu tür Mal/Hizmetlerin iptal ve iade şartları SATICI uygulama ve kurallarına tabidir.

 1. MADDE: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICIdan talep edebilir ve her koşulda ALICInın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICInın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 1. MADDE: YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda,  T.C. Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile bu değerin üzerindeki ihtilaflarda Tüketici Mahkemeleri görevlidir. Tüketici mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir.

 1. MADDE: KABUL VE ONAY BEYANI

ALICI, www.bihterkilic.com iİnternet Sitesi’nde yer alan ve işbu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan Sözleşme Ön Bilgilendirmesi’nde yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün(ler)’in temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, SATICI ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler dahil bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İnternet Sitesi’nde elektronik ortamda gördüğünü, okuduğunu, içeriğini kabul ettiğini ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürün’ü sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

 • Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okudum, içeriğini kabul ediyor ve onaylıyorum.